• ไทย
  • English

หมวดสินค้า :

M. Water Treatment / ปรับสภาพน้ำ

คำแนะนำสินค้า :

จุลินทรีย์ย่อยของเสียชนิดเข้มข้น ลดอินทรียสารในน้ำ กำจัดเมือกเลน น้ำโปร่ง ออกซิเจนดี คุมปริมาณแพลงตอน กุ้งอยู่สบาย สุขภาพแข็งแรง